Missie en Visie - HO VELTEM

Missie en Visie

Missie en Visie

MISSIE

HO Veltem streeft naar een jeugdwerking waarop men fier mag zijn. Concreet betekent dit dat de club aan zoveel mogelijk jongens en meisjes uit Veltem en de onmiddellijke omgeving een kwaliteitsvolle voetbalopleiding wil bieden. Daarbij is de club ervan overtuigd dat een dergelijke opleiding de nodige kansen moet aanbieden zodat eigen jeugdspelers zoveel mogelijk kunnen doorstromen naar de eerste en tweede ploegen, maar dat daarbij niemand uit de boot valt. Voetbalplezier staat immers centraal!

Daarom wil HO Veltem in de jeugdopleiding dan ook zowel provinciaal niveau als regionaal niveau aanbieden:
  • Provinciaal niveau: het gericht ontwikkelen van spelers naar een zo hoog mogelijk individueel niveau om zo de kansen tot doorstroming te maximaliseren.
  • Regionaal niveau: iedereen de mogelijkheid bieden om wedstrijden te spelen! De club verbindt zich er expliciet toe alle jongens en meisjes uit de gemeente de kans te geven een kwalitatieve voetbalopleiding te volgen


VISIE

Presentatie visie jeugdwerking seizoen 2019-2020

De sportieve visie van de jeugdopleiding is gericht op:

Kwaliteit
HO Veltem wil een kwalitatieve jeugdopleiding aanbieden. Het streefdoel is hierbij het ‘provinciaal label’.

Spelers individueel beter maken
HO Veltem streeft ernaar om de aangesloten spelers individueel beter te maken, om zo zo de kansen tot doorstroming te maximaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de speler, alsook de ambitie van de speler.

Opleiden vs winnen
Als club streeft HO Veltem steeds prioritair het “opleiden” na binnen de jeugdopleiding. Er wordt rekening gehouden met volgende factoren (volgens prioriteit):
1) Voetbalplezier (FUN)
2) Speelgelegenheid (steeds minimaal 50%)
3) Deelname op correcte niveau (provinciaal vs regionaal)
4) Wedstrijdresultaat
De concrete sportieve invulling van de jeugdopleiding staat uitvoerig beschreven in het opleidingsplan.

Accommodatie en trainers
HO Veltem wil ten allen tijde al haar spelers trainings- en speelgelegenheid aanbieden in de meest optimale omstandigheden. Dit omvat de gehele omkadering: naast het ter beschikking stellen van gediplomeerde trainers (ifv niveau), ligt de focus op het ter beschikking stellen van een kwaliteitsvolle accommodatie (kleedkamers en kunstgras terrein) met bijhorend didactisch materiaal.
De club verbindde er zich in 2018 tov leden en spelers toe, bijkomend te investeren in het opleiden en begeleiden van trainers in de jeugdopleiding op een structurele manier. Zo behaalden 7 jeugdtrainers een C diploma én werden 4 trainers ingeschreven voor een B diploma. Daarnaast werden de nodige processen opgesteld om de afstemming en coordinatie onder de trainers te verbeteren én werd een lange-termijn-strategie opgesteld. Daarbij worden bijkomende ervaren jeugdtrainers aangetrokken én kunnen alle jeugdtrainers kostenloos de nodige opleidingen kunnen volgen mits verbintenis tot een lange(re) termijn samenwerking met HO Veltem.

Ter aanvulling: de algemene Missie en Visie van HO Veltem, met daarin veel aandacht voor de jeugdwerking (en doorstroming naar de eerste en tweede ploeg), kan je hier vinden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!